1. Potek naročila
Stranka odda naročilo preko telefon na številko 01/723 09 00 ali 080 22 36 ali preko elektronske pošte na prodaja@hubat.si . Ob naročilu se boste dogovorili tudi za predvideni datum dostave. Običajno je rok dostave naslednji dan, v primerih večjega povpraševanja, pa se čakalna doba lahko podaljša. Dogovorili se boste tudi za termin dostave in sicer na dve uri natančno ali za del dneva z možnostjo, da vas voznik še enkrat pred dostavo kontaktira. S tem bo vaše naročilo zabeleženo v informacijskem sistemu podjetja.

2. Sklepanje pogodbe
Prejem naročila je s tem avtomatično potrjen. Če želite, lahko o naročilu prejmete e-sporočilo s potrdilom o prejemu naročila. Naročilo se ne bo začelo vršiti samodejno. Evidenco podatkov naročanja v elektronski obliki hranimo v družbi HUBAT d. o. o.

3. Sprememba ali odpoved naročila
V kolikor opazite, bi želeli naročilo preklicati ali spremeniti, lahko to storite po telefonu najkasneje uro pred dostavo ali tik pred začetkom točenja goriva v vaš rezervoar.

4. Cene
Podjetje HUBAT d.o.o. nudi različne pogoje in načine plačila kurilnega olja. Cena in strošek prevoza se spreminja glede na količino iztočenega goriva in načina plačila. Minimalna količina za naročilo je 300 lit. Podjetje HUBAT d.o.o. zaračunava delne stroške obročnega plačevanja kot stroške plačilnega inštrumenta. Na naši spletni strani https://www.hubat.si/kurilno-olje/ so objavljene tudi trenutno veljavne cene in možnosti plačila. Cena velja na dan dostave in NE na dan naročila, saj gre za trošarinske izdelke za katere lahko organi RS spremenijo višino dajatev. Običajno se cena spreminja vsak drugi torek.

5.Varstvo osebnih podatkov
Ne glede na vsa določila, ki sledijo, se za varstvo osebnih podatkov uporabljajo nacionalni zakoni o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) EU 2016/679 (od dne njene pravno zavezujoče veljavnosti, to je od 25.5.2018).

6. Zaupnost podatkov
Podatki, ki jih posredujete, so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonu o varstvu potrošnikov. Družba HUBAT d. o. o., se obvezuje, da podatkov ne bo posredovala tretjim osebam in da jih bo uporabljala zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. HUBAT d. o. o., lahko pridobljene podatke elektronsko obdela, uporabi za namene morebitnega bodočega naročanja kurilnega olja in za potrebe marketinškega komuniciranja. Stranka se lahko vedno pisno odjavi od prejemanja elektronskih ali drugih oblik sporočil.

7. Reklamacije
Reklamacije lahko oddate zgolj v pisni obliki po elektronski ali navadni pošti. Reklamacije se rešujejo v skladu z Obligacijskim zakonikom RS.

8. Odgovornost za stvarne napake
Potrošnik lahko v primeru obstoja stvarne napake na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri podaji pritožb izbira med uveljavljanjem naslednjih jamčevalnih zahtevkov:

– odprave napake na blagu ali
– vrnitve dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– zamenjave blaga z novim brezhibnim blagom oz. ponovne oprave storitve ali
– vrnitve plačanega zneska.

Potrošnik lahko uveljavlja zahtevke v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je stvarno napako odkril.

9. Omejitev odgovornosti
Družba HUBAT d. o. o., se bo trudila za izvedbo prodaje in dostave goriva, vendar ne more biti odgovorna za škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko nastala zaradi daljše čakalne dobe.

Podatki, ceniki ter druge informacije in gradiva na spletni strani so zgolj informativne narave. HUBAT d. o. o., lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran in ta pravila. Stranka izjavlja, da je pri oddaji naročila posredovala svoje pravo ime in priimek ter da so vsi ostali posredovani podatki točni. Če obstaja kakršenkoli sum o zlorabi, ima HUBAT  d. o .o., pravico naročilo preklicati.

10. Reševanje sporov

Podjetje HUBAT d.o.o. ne priznava izvajalcev za izvensodno reševanje sporov liste IRPS. Lahko pa potrošnik poda zahtevo za spletno reševanje sporov na naslovu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Veljavno: od 01.02.2020 do preklica

Izberite vse načine, s katerimi želite biti v kontaktu z Hubat d.o.o.:

Iz obveščanja se lahko kadarkoli odjavite, tako da kliknete povezavo v nogi naših e-poštnih sporočil.

S klikom spodnji gumb potrjujete, da bodo vaši podatki preneseni na Mailchimp. Več o postopkih zasebnosti Mailchimpa si lahko preberete tukaj.